Svenska Styrkelyftförbundet

Registrera lyftare

Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) kommer att flytta licensansökan, tävlingsanmälan och resultatrapportering till Idrott.se. Uppgifterna som finns i gamla databasen kommer att flyttas in i Idrott.se men för att ge alla tävlande och funktionärer en personlig inloggning så behöver uppgifterna kompletteras med person- och kontaktuppgifter. Av den anledningen ber vi alla er som har licens, är tävlingsfunktionärer eller klubbansvariga inom SSF att fylla i detta formulär. När vi samlat in alla uppgifter kommer ni som fyllt i formuläret att få mer information hur ni gör för att söka licens, anmäla till tävlingar och hitta tävlingsresultat.

Om lyftaren är ett barn så fyller ni i barnets namn och personnummer men e-postadress och mobiltelefon till ansvarig målsman.

Person- och kontaktuppgifter

Förnamn*

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer*

Ort*

E-postadress*

Mobilnummer eller annat telefonnummer som kan ta emot SMS

Födelsedatum*

Personnr, sista 4 siffrorna*

Vikt i hela kg vid senaste invägningen. Bara siffror. Frivillig uppgift

Primär klubbFält markerade med en asterix (*) måste fyllas i

Användaravtal

Tjänsten idrott.se tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för lyftare, klubbar och förbund att hantera licenser, tävlingsanmälningar, betalningar, resultatuppföljning mm.

Supporten på idrott.se (CogWork AB), Styrkelyftförbundet och din egna klubb kommer att kunna se och redigera dina personuppgifter. Har du redan ett konto hos idrott.se/CogWork kommer dina uppgifter som du lämnar här att kopplas till det befintliga kontot. Parterna har ett delat personuppgiftsansvar.

Din klubbtillhörighet, dina tävlingsresultat och annan tävligsdata av publik karaktär kommer att göras tillgänglig på idrott.se för alla att se utan inloggning. Dina personuppgifter kommer också vid behov att delges underbiträden för att kunna slutföra kortbetalningar, SMS-utskick och annat som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Som tävlande kommer du att få information via e-post och i brådskande fall kan du även få det via SMS.


Klicka här för att läsa mer om användaravtalet

Webbplats E-post Telefon Facebook Instagram Twitter