Östersund Telemark Club

Instruktörskurs 2021–2022

Se aktivitetssidan på ÖTC:s webbplats för mer information.

OBS! Vissa anslutna familjemedlemmar har inte registrerats som medlemmar för säsongen 2021–2022 trots att familjens huvudmedlem betalat in hela avgiften och själv erhållit sitt nya medlemskap. Vi håller på att försöka åtgärda felet, men om du vet med dig att du är en av dessa kan du fortfarande anmäla dig till kursen under tiden – strunta då helt enkelt i påslaget för medlemsavgiften på betalavin och betala endast in kursavgiften. Kontakta medlem@telemark.se om du är osäker.

Where: Plats bestäms utifrån snötillgång

When: 11 december 2021 + 10/11 januari 2022

Start: 2021-12-11 (726 dagar sedan)

Occasions: 2

Price: 300 kr

Organizer: Östersund Telemark Club

Membership: Required

5 anmälda till 10 platser